Grönt tack!

Köper du ekologiska produkter och kravmärkta produkter som garanterar en bättre och grönare värld med humana arbetsmiljöer för dem som arbetar med det? I Förenta Staterna och i Kanada så har det gjorts en undersökning angående just dessa produkter och som pubilcerats i Time. Mer än nittiofem procent utav dessa produkter som var med i undersökningen mötte inte upp dessa anspråk som ändå enligt stadgarna skulle göra det. Frågan är hur många procent utav dessa produkter i Sverige skulle klara av testet?